Fundusze emerytalne

Wprowadzenie

Nie może być mowy o realnych gwarancjach finansowych, gdy nie mają one pokrycia w rzeczywistych pieniądzach. Na takiej iluzji bezpieczeństwa opierał się stary system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniuświadczenie emerytalne - kwota comiesięcznej emerytury danej osoby, wypłacana dożywotnio lub przez określoną liczbę lat (np. przez 10 lat) po nabyciu uprawnienia do wypłaty.. Zmuszano nas do wpłacania rzeczywistych pieniędzy na emerytury bez pokrycia - finansując wypłaty coraz większej liczby emerytów składkami malejącej liczby pracujących. W otwartych funduszach emerytalnych nasze pieniądze pracują dla nas - są inwestowane - co daje nam jedyną możliwą gwarancję przyszłej wypłaty emerytury, obliczanej według aktualnej wartości wpłaconych składek.


forma inwestowania
otwarty fundusz emerytalnyOFE - otwarty -> fundusz emerytalny.
rodzaj funduszu typ. A - fundusz stabilnego wzrostufundusz stabilnego wzrostu - fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie większej części aktywów w lokatach o przewidywalnym dochodzie (bony skarbowe oraz obligacje) oraz mniejszej części - w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw); udział akcji w aktywach nie przekraczający 40%, zwykle zawarty w przedziale 20-30%., typ. B - fundusz obligacjifundusz obligacji - fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie aktywów głównie w lokatach o przewidywalnym dochodzie (obligacje i bony skarbowe); zalecany udział lokat w aktywach funduszu: nie mniej niż 90%.
podmiot zarządzający powszechne towarzystwo emerytalnePTE - powszechne towarzystwo emerytalne.
system emerytalny II filardrugi filar - dodatkowy w stosunku do ZUS, składnik obowiązkowego systemu emerytalnego, oparty na członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym ze składkami inwestowanymi na rynku kapitałowym; w d.f. ryzyko inwestycyjne członków otwartych funduszy emerytalnych zbliżone do ryzyka inwestycyjnego funduszu stabilnego wzrostu, a ograniczone dodatkowo mechanizmem minimalnej stopy zwrotu., definiowany składką, kapitałowy
składki 7,3 % wynagrodzenia brutto
opłaty od składki, od aktywów, od wypłat (od transferu środków przy zmianie funduszu)
wypłata - nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego,
- na okoliczność śmierci członka funduszu (wypłata na rzecz spadkobierców, osób uposażonych, 50% jako transfer do funduszu małżonka),
- w wypadku rozwodu (przy istnieniu wspólnoty majątkowej)
model podatkowymodel podatkowy - sposób opodatkowania: części dochodów przeznaczanych na oszczędności, zysków otrzymywanych z inwestowania oszczędności, wypłaty gromadzonych oszczędności. Ze względu na moment pobierania podatku wyróżniane: EET

 

bardziej szczegółowy opis
wersja do druku