Indywidualne konta emerytalne

Czym jest IKE?


Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest rodzajem planu emerytalnegoPlan emerytalny - program inwestycyjny przeznaczony na dofinansowanie kosztów życia na emeryturze; produkt oferowany w ramach III filara w III filarze - sposobem oszczędzania pieniędzy na dodatkową emeryturędodatkowa emerytura - świadczenie wypłacane z III filara.. Podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, poświęconej tylko temu produktowi. Wynikają stąd i pewne korzyści, i pewne ograniczenia. Podajmy najważniejsze z nich.


wersja do druku