Planowanie finansowe

Krok 1 - Zidentyfikuj potrzeby finansowe

Najskuteczniejszą i zarazem najprostszą metodą rozpoznania własnych potrzeb finansowychpotrzeby finansowe - zapotrzebowanie na środki finansowe przewyższające kwoty bieżących wpływów; realizacja p.f. warunkiem zaspokojenia przyszłych potrzeb życiowych, poprawiających jakość życia, takich jak np.: kupno domu, najlepsza edukacja dzieci, dodatkowe środki na emeryturze, zabezpieczenie finansowe. jest chwila marzeń, a zarazem próba uzmysłowienia sobie, które potrzeby materialne poprawiłyby jakość naszego życia.

Przykłady potrzeb finansowych:

10-letniego dziecka - rower, komputer, wycieczka do Legolandu, mały teleskop, mikroskop, kosztowna zabawka

25-letniej samotnej osoby po studiach - małe mieszkanie, samochód, hobby, zagraniczna podróż, studia podyplomowe

40-letniej osoby mającej rodzinę (dwoje dzieci) - większe mieszkanie, dom, większy samochód, bezpieczeństwo finansowe, dodatkowe środki na emeryturze, płatne studia dla dzieci, domek letniskowy, hobby, nowe wyposażenie mieszkania

60-letniej emerytki - wycieczka do Włoch z małżonkiem, spełnienie potrzeb wnuka, pomoc własnym dzieciom (np. w zakupie domu), domek na Mazurach, nowy samochód, nowe wyposażenie mieszkania


Komentarz

Spełnienie potrzeb finansowych utożsamiamy zwykle z lepszą jakością życia. By móc myśleć o realizacji takich potrzeb, powinniśmy wiedzieć, jak się do tego zabrać. Proponuję drogę "10 kroków". Na początku powinniśmy się zastanowić, jakie są nasze marzenia, bo to pozwoli określić nasze plany na przyszłość. Zadajmy sobie pytanie:

Co możemy zdobyć za pieniądze, co jednocześnie poprawiłoby jakość naszego życia?

Każdy sam powinien udzielić sobie odpowiedzi, a tu przytoczę tylko przykłady rozpoznania potrzeb finansowych i ich zróżnicowania. 10-letni Maciek, interesujący się astronomią, marzy o lunecie lub nawet o niewielkim teleskopie do obserwacji nieba, marzy też o wycieczce do światowej sławy obserwatorium. Innym jego marzeniem może być podróż do Legolandu. Jak widać, dziecko bez większego wysiłku identyfikuje własne potrzeby finansowe. Nieco trudniejsze zadanie ma, będąca już na emeryturze, babcia Maćka. Jej marzenia mogą pokrywać się z potrzebami Maćka (zakup małego teleskopu), jeżeli uzna, że najwięcej radości sprawi jej spełnienie marzeń wnuka. Prawdopodobnie będzie miała też znacznie więcej potrzeb, na przykład takich jak: zagraniczna podróż, nowy samochód, domek na Mazurach, pomoc synowi w zakupie domu. Bez wątpienia przed najtrudniejszym zadaniem stanie osoba w sile wieku, mająca rodzinę z małymi dziećmi, czyli w naszym przykładzie - ojciec chłopca. Jego potrzebami są: bezpieczeństwo finansowebezpieczeństwo finansowe - stan posiadania oszczędności, inwestycji lub polis ubezpieczeniowych, przewidywanych na pokrycie podstawowych wydatków osoby (rodziny) w razie zaistnienia zdarzeń losowych, takich jak śmierć jedynego żywiciela rodziny czy utrata pracy., poprawa warunków mieszkaniowych (kupno domu), koszty edukacji dzieci, wakacje i wyjazd z dziećmi do Legolandu, pomoc rodzicom w zakupie domku na Mazurach, bezpieczniejszy samochód, wydatki na hobby, dostatnia emerytura i cały szereg innych wydatków, związanych z poprawą komfortu życia.

wersja do druku