O firmie

Właściciel

Właścicielem firmy jest Maciej Rogala - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem. W latach 1994-2000 pracował w PPTFI Pioneer SA zajmując się sprzedażą i marketingiem funduszy inwestycyjnych a także zarządzaniem produktami: indywidualnymi planami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. Od 2000 roku prowadzi samodzielną działalność doradczą i szkoleniową. Specjalizuje się w czterech zagadnieniach: funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, pracowniczych programach emerytalnych i indywidualnych kontach emerytalnych. Współpracuje w charakterze konsultanta i szkoleniowca z wieloma instytucjami finansowymi (towarzystwami funduszy inwestycyjnych, zakładami ubezpieczeń na życie, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi i bankami) oraz z pracodawcami (we wdrażaniu pracowniczych programów emerytalnych i analizie ofert funduszy inwestycyjnych do zarządzania nadwyżkami finansowymi firmy). Jest autorem wielu publikacji prasowych a także książki: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Misja firmy

Misję firmy można streścić w jednym słowie - BEZSTRONNOŚĆ. Właściciel firmy od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności doradczej, w celu zachowania pełnej bezstronności  analiz ofert instytucji finansowych pobiera wynagrodzenie wyłącznie od zleceniodawcy (powszechną praktyką jest pobieranie wynagrodzenia także od rekomendowanej instytucji finansowej). Współpraca z instytucjami finansowymi ogranicza się do usług doradczych i szkoleniowych.

wersja do druku