Oferta dla osób fizycznych

Sporządzenie planu finansowego obejmujące:

  • analizę sytuacji finansowej danej osoby (rodziny)
  • analizę potrzeb i oczekiwań klienta
  • zestawienie różnych form oszczędzania w kontekście poznanych potrzeb i oczekiwań
  • analizę ofert poszczególnych instytucji finansowych wraz z rekomendacją najlepiej spełniających oczekiwania klienta
  • dobór opcji inwestycyjnych do planu finansowego (rodzajów funduszy)
  • ustalenie zasad monitorowania planu i zmian w planie
  • analiza i rekomendacja nowych produktów, ofert, funduszy

Minimalna kwota w planie finansowym: 500 tysięcy.

wersja do druku