Podatek od zysków

Podatek od oszczędności

rodzaj
zryczałtowany podatek dochodowy
stopa podatku 19%
od kiedy obowiązuje 1 marca 2002
kiedy płacimy gdy dochód jest stawiany do naszej dyspozycji
płatnik podmiot zarządzającypodmiot zarządzający, firma zarządzająca - instytucja finansowa, mająca za zadanie zarządzanie powierzonymi oszczędnościami w celu ich pomnożenia; rodzaje p.z.: powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządzające funduszami inwestycyjnymi), zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe) i banki. (akcje - inwestor)
wyłączenia pracownicze programy emerytalnepracowniczy program emerytalny, PPE - nieobowiązkowy program gromadzenia środków finansowych na przyszłe dodatkowe świadczenia emerytalne, adresowany do pracowników danego zakładu pracy, finansowany przez pracodawcę; główny element trzeciego filara; regulowany odrębną ustawą ("Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych"), podlegający nadzorowi ze strony Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
wolne od podatku
otwarte fundusze emerytalne

Komentarz
Wiadomo, że 19% zysków z inwestycji trzeba oddać do państwowej kasy. W tej sytuacji zwykle pada pytanie: Jak tego uniknąć lub czy można zapłacić mniej? Odpowiedź jest istotna zwłaszcza dla tych, którzy inwestują w długim horyzoncie czasowymhoryzont czasowy - planowany przez daną osobę okres gromadzenia środków w wybranym programie inwestycyjnym, przewidywany jako czas między wpłatą pierwszej składki a momentem wypłaty tych środków na zaspokojenie danej potrzeby finansowej. i oczekują wysokiej stopy zwrotustopa zwrotu - > oczekiwana s.z., -> realna s.z. funduszu, -> s.z. brutto funduszu, -> s.z. netto funduszu..
Pamiętajmy, że 5-procentowa stopa zwrotu, skumulowana przez 5 lat, spowoduje wzrost naszej składki o 28%, a stopa 10-procentowa w tym samym czasie przyniesie nam 61% rentownościrentowność inwestycji - wyrażona procentowo różnica między aktualną wartością wszystkich jednostek zapisanych na rachunku inwestora (-> wartość jednostki funduszu) a sumą składek wpłaconych na ich nabycie.. Gdy postanawiamy oszczędzać na emeryturę przez 30 lat, to rentowność naszej inwestycji przy 5% rocznej stopie zwrotu wyniesie 332%, przy 10% stopie zwrotu - aż 1645%. Jak widać podatek będzie miał dla nas tym większe znaczenie im dłużej zamierzamy oszczędzać oraz im wyższą stopę zwrotu osiągniemy

Jedyną metodą na uniknięcie podatku jest oszczędzanie w formie otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestniczenie w pracowniczych programach emerytalnych. Gdy nie możemy uczestniczyć w pracowniczym programie emerytalnym, próbujmy szukać metod ograniczenia wpływu podatku. A tych jest kilka. Ważne, byśmy zdawali sobie sprawę ze znaczenia samego momentu płacenia podatku. Według przepisów, podatek jest pobierany przez podmiot zarządzający w chwili "stawiania nam do dyspozycji" dochodu z inwestycji (odsetek z lokaty bankowej). Przeanalizujmy, co to oznacza dla lokaty bankowej i dla różnych form inwestycji.
wersja do druku