Dlaczego powinniśmy oszczędzać?

Pieniądze szczęścia nie dają?

Każdy zna porzekadło: Pieniądze szczęścia nie dają. Różnie się z nim zgadzamy i różnie je w życiu potwierdzamy. Jedni od razu wydają wszystko, tłumacząc, że pieniądze nie idą w parze ze szczęściem. Drudzy twierdzą, że jakość życia zależy nie tyle od posiadanych pieniędzy, ile od tego, w jaki sposób i na zaspokojenie jakich potrzeb je wydamy.

Kategorie wpływów finansowychwpływy finansowe - wszystkie dochody, osiągane przez daną osobę lub rodzinę, w formie: wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego, kieszonkowego, odsetek z lokat bankowych lub obligacji, dochodów z działalności gospodarczej itp. (dochodów) 

kieszonkowe
wynagrodzenie
dochody z działalności gospodarczej
emerytura
renta

Kategorie wydatków [w. - wydatki]

w. niezbędne - żywność, lekarstwa, opłaty mieszkaniowe, odzież 
w. cywilizacyjne - radio, telewizja, prasa, telefon, samochód 
w. zdrowotne - zdrowa żywność, basen, siłownia, tenis, niektóre rodzaje hobby (np. grzybobranie, jogging, górskie wyprawy)  
w. edukacyjne - książki, pisma popularnonaukowe, dodatkowe szkolenia, nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach, studia podyplomowe, podróżne,  
w. na rozrywkę - kino, teatr, ekstremalne sporty, hobby, zabawy 
w. konsumpcyjne - nie sposób wymienić 
w. na rzecz przyszłych potrzeb - lokaty bankowe, formy inwestowania, polisy ubezpieczeniowe

Zobacz wydatki
osoby, której "pieniądze szczęścia nie dają" (KONSUMENTA)Wydatki osób, którym pieniądze szczęścia nie dają -

bardzo wysokie - w. konsumpcyjne
wysokie - w. na rozrywkę
średnie - w. cywilizacyjne
niskie - w. niezbędne
b. niskie - w. zdrowotne, w. edukacyjne
brak - w. na rzecz przyszłych potrzeb


osoby, która "kupuje sobie szczęście" (ROZWAŻNEGO)Wydatki osób, które próbują kupić sobie szczęście -

bardzo wysokie - w. zdrowotne, w edukacyjne
wysokie - w. na rozrywkę
średnie - w. cywilizacyjne, w. na rzecz przyszłych potrzeb
niskie - w. niezbędne
b. niskie - w. konsumpcyjne


Komentarz

Niemal przez całe życie mamy regularne wpływy finansowe, poczynając od kieszonkowego, poprzez własne zarobki, na świadczeniu emerytalnym kończąc. Pieniądze są niezbędne. Dzięki nim zaspokajamy potrzeby materialne. Spełnienie niektórych z nich jest konieczne: zakup żywności, lekarstw i ubrań, opłata za czynsz. Bez spełnienia innych nie potrafimy natomiast wyobrazić sobie codzienności. Część potrzeb wiąże się z postępem, ułatwiającym nam życie, ale też wpędzającym w koszta: samochód, bez którego ani rusz, nie tylko kupujemy, ale i płacimy potem za paliwo i ubezpieczenie, telefon - płacimy za rozmowy, telewizor - opłacamy choćby podstawowy abonament. Wymienione kategorie wydatków możemy zaliczyć do wydatków podstawowychwydatki podstawowe - środki wydatkowane przez daną osobę na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz potrzeb cywilizacyjnych (samochód, telefon, środki przekazu itp.)., a przecież na nich się nie kończy. Często przy tym uważamy, że zarabiamy bardzo mało. Jednak możemy być w tym przekonaniu bardzo subiektywni. O rzeczywistym poziomie naszych wpływów finansowych świadczy kondycja i liczba firm, produkujących niewyobrażalną różnorodność towarów tylko w jednym celu: abyśmy całość dochodów konsumowali, a nawet się zadłużali. Niestety, bardzo wiele osób "posłusznie" pozbywa się wszystkich pieniędzy do końca miesiąca i niecierpliwie czeka na nowy zastrzyk gotówki. Konsumpcję czasami usprawiedliwiamy tym, że skoro pieniądze nie dają szczęścia, to należy je jak najszybciej wydać. Ale nie wszyscy tak postępują, uważając, że jakość życia zależy nie tyle od posiadanych pieniędzy, ile od tego, na zaspokojenie jakich potrzeb je wydamy.
Przykładem różnych postaw wobec konsumpcji może być postępowanie dwojga dzieci, otrzymujących kieszonkowe. Jedno z nich od razu wszystko przeznacza na słodycze. Drugie pasjonuje się astronomią i odkładanie kieszonkowego jest dla niego sposobem na spełnienie marzenia: kupna małego teleskopu. W pierwszym wypadku trudno doszukiwać się poprawy jakości życia dziecka - wręcz przeciwnie, może ono nawet dorobić się próchnicy. Mały astronom ma natomiast podwójną korzyść. Zakup teleskopu to nie tylko metoda na pogłębianie pasji, ale i poznanie korzyści z oszczędzania. Różnice w postawach wobec wydatków możemy zaobserwować już u dzieci.

TUTAJ JESTEŚ: jak to działa ?
Wyszukiwarka

wersja do druku