Pracownicze Programy Emerytalne

Prawo do oferowania programu

Prawo do oferowania pracowniczego programu emerytalnego przysługuje pracodawcy, który nie ma zaległości wobec urzędu skarbowego oraz wobec ZUS - odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec wymienionych instytucji są składane wraz z wnioskiem o zarejestrowanie programu w urzędzie nadzoru (KNUiFE).

Ważne dla pracodawcy
Poza powyższymi nie ma żadnych innych wymogów stawianych pracodawcy - zrezygnowano z wymogów (według poprzedniej wersji ustawy) zatrudniania minimalnej liczby pracowników i odpowiedniego okresu obecności pracodawcy na rynku.

TUTAJ JESTEŚ: jak to działa ?
Wyszukiwarka

wersja do druku