Sonda

 WYKRES

Czy i z jakiej formy planu emerytalnego zamierzasz skorzystać?
IKE - z ulgą w podatku Belki
 30 %
IKZE - z ulgą w podatku Belki, z odpisem składki od podatku PIT
 16 %
z innej formy oszczędzania
 27 %
nie zamierzam oszczędzać na emeryturę
 27 %
Głosów: 249

Zobacz wyniki pozostałych sond:
  Jak długo oszczędzasz w funduszach inwestycyjnych?
  Czy planujesz przystąpić do IKE w tym roku?
  Określ horyzont inwestycji dokonanej w fundusz
  Czym się kierowałeś(łaś) przy wyborze towarzystwa funduszy inwestycyjnych?
  Posiadając jednostki uczestnictwa funduszy akcji zamierzasz w najbliższym czasie
  Twoja opinia na temat produktów strukturyzowanych

wersja do druku