Poznaj opłaty

Więcej płacisz mniej zyskujesz


To, że za każdą usługę i towar należy zapłacić, jest oczywiste. Podobna zasada obowiązuje przy inwestowaniu naszych pieniędzy. Jednakże produkty inwestycyjneprodukt inwestycyjny - oferowana przez podmiot zarządzający usługa lokowania oszczędności w funduszu lub wielu funduszach zarządzanych przez ten sam podmiot, a w produkcie unit-linked - w wielu funduszach zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. stanowią pod tym względem specyficzną usługę, gdyż wyższa cena (wyższe opłatyopłaty - wszelkie opłaty ponoszone przez inwestora w wybranej formie inwestycji, obniżające zysk z inwestycji.) oznacza dla nas niższy zysk z inwestycji,zysk z inwestycji - różnica między kwotą wypłat z danego produktu inwestycyjnego a sumą składek już wpłaconych przez inwestora; zależna od średniorocznej stopy zwrotu funduszu i horyzontu czasowego; pomniejszana o opłaty należne podmiotowi zarządzającemu. który w istocie rzeczy stanowi jedyną miarę oceny jakości tej usługi.

Taka odwrotna zależność między ceną a jakością stanowi wyjątek w całej sferze towarów i usług. Dla porównania: gdy kupujemy mercedesa, jesteśmy pewni, że za wysoką cenę dostajemy bardzo dobrą jakość. Podobnie jest z ubraniem, domem czy nauką, a także z każdym innym towarem i usługą. "Drożej" prawie zawsze staje się synonimem "lepiej". Tylko czasami możemy się spotkać z nieuzasadnionymi kosztami i stwierdzamy, że przepłaciliśmy. Nigdy jednak nie ma mowy o tym, by wyższa cena oznaczała niższą jakość, z wyjątkiem... - no właśnie, tak, niestety, czasami zdarza się przy wyborze produktu inwestycyjnego.

Powinniśmy zawsze mieć na uwadze to, że wybierając podmiot zarządzającypodmiot zarządzający, firma zarządzająca - instytucja finansowa, mająca za zadanie zarządzanie powierzonymi oszczędnościami w celu ich pomnożenia; rodzaje p.z.: powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządzające funduszami inwestycyjnymi), zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe) i banki. świadczący droższe usługi, w większym stopniu ograniczamy nasz zysk z inwestycji niż ma to miejsce przy wyborze podmiotu oferującego nam tę samą usługę przy niższych opłatach.

Czy to oznacza, że najtańsze usługi zarządzania pieniędzmi są najlepsze?

Oczywiście, że nie. Należy jednak pamiętać, że przy wyborze produktu inwestycyjnego kluczową dla nas kwestią jest uzyskanie dokładnej odpowiedzi na dwa pytania podstawowe:
ZA CO PŁACIMY?
JAK I ILE PŁACIMY?
wersja do druku